עיצוב מוצרים רפואיים

ככל שהרפואה המודרנית מתפתחת, כך משתכלל המכשור הרפואי, ייצורו מורכב יותר ודורש את מעורבותם של אנשי מקצוע מקשת רחבה של תחומי העיצוב התעשייתי, הנדסה, אלקטרוניקה, פלסטיקה ורפואה כאחד.

מוקדן מצוקה

מוקדן מצוקה

רכזת ביתית למצוקת מבוגרים לחברת נטלי סקיולייף
לחצן מצוקה ביתי המאפשר התקשרות מיידית למוקד חירום ללא צורך לחייג או לגשת למכשיר הטלפון. מראה נהיר וברור לתפקוד המוצר בעתות מצוקה – לחצן מצוקה בולט ונח לשימוש. פסי אורך למראה נקי של פתחי הרמקול. דלת נסתרת להחלפת הסוללה ללא צורך בפתיחת ברגים. המוצר מתפקד בשני מישורים – מצב שולחני, גומיות ליצירת חיכוך ומניעת החלקה בחלק האחורי התחתון ומצב תליה על קיר כאשר החיווט למקורות המתח והתקשורת מתועל לכיוון המתאים.