עיצוב מוצרים רפואיים

ככל שהרפואה המודרנית מתפתחת, כך משתכלל המכשור הרפואי, ייצורו מורכב יותר ודורש את מעורבותם של אנשי מקצוע מקשת רחבה של תחומי העיצוב התעשייתי, הנדסה, אלקטרוניקה, פלסטיקה ורפואה כאחד.

עגלה רפואית עגלה רפואית

עגלה רפואית

לטיפול קוסמטי באמצעות אור

ניידות וגמישות הפעלה עבור משתמשים שונים ולאזורי הגוף השונים. התייחסות ארגונומיות לנוחות השימוש של המפעיל הראשי.