תנאי שימוש

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד:
1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
4. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
5. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
6. השימוש בתכני אתר זה הוא לצורך אישי בלבד!
אין להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לשכתב תכנים ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
7. האתר שומר פיסות זיכרון (עוגיות) במחשב המבקר לטובת הצגת נתונים רלוונטיים ומודעות באמצעות שירות השיווק של גוגל.